Διαλέξεις - Εισηγήσεις σε σεμινάρια και επιστημονικές ημερίδες

 • 2013: Τέσσερις παρουσιάσεις με τίτλο «Επίδραση της άσκησης στην υγεία» σε επιστημονικές ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν στο πλάισιο του προγράμματος «Συμμαχία για την Υγεία - Άσκηση, Ανάπτυξη προγραμμάτων άσκησης ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων - παρεμβατικά προγράμματα».
 • 2013: Παρουσίαση με τίτλο «Φυσική δραστηριότητα και διατροφικές συνήθειες παιδιών Ν. Τρικάλων» στο πλαίσιο ημερίδας με τίτλο «Παιδική Παχυσαρκία» που διοργάνωσε η Κοινωφελής Δ.Ε.Κ.Α. Τρικάλων.

Κριτής σε περιοδικά

 • Journal of Sport Sciences (Pubmed)
 • Sports
 • Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό

Επαγγελματική δραστηριότητα

 • 2015-σήμερα: Γυμνάστρια - Υπεύθυνη φυσικής κατάστασης στην Ακαδημία Χορού Τρικάλων.
 • 2006-2007: Προπονήτρια κολύμβησης στο Ναυτικό Όμιλο Αταλάντης.

Γνώση-Χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού για την αξιολόγηση και την καθοδήγηση της προπονητικής διαδικασίας

 • Εργαστηριακές δοκιμασίες και δοκιμασίες πεδίου για την αξιολόγηση των ικανοτήτων της φυσικής κατάστασης.
 • Ισοκινητικό δυναμόμετρο.
 • Δυναμοδάπεδο Bertec (αξιολόγηση κατακόρυφης αλτικής ικανότητας).
 • Αξιολόγηση αερόβιας ικανότητας (υπομέγιστες και μέγιστες δοκιμασίες σε δαπεδοεργόμετρο και κυκλοεργόμετρο).
 • Αξιολόγηση αναερόβιας ισχύος (Wingate test).
 • Ομαδικό σύστημα καταγραφής της καρδιακής συχνότητας των ασκούμενων (Polar Team Solution), σε πραγματικό χρόνο.

Βασική Υποστήριξη της ζωής και χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού-BLS/AED provider course: Έχω παρακολουθήσει με επιτυχία σεμινάριο και έλαβα πιστοποίηση (2016), στη “Βασική Υποστήριξη της ζωής και τη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού-BLS/AED provider course”, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης και την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Υλοποίηση και αξιολόγηση παρεμβατικών προγραμμάτων

Συμμετοχή στη διοργάνωση και την υλοποίηση εκδηλώσεων, με τίτλο «Ημέρες Άσκησης», που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις της χώρας. Κύριος στόχος των εκδηλώσεων αυτών ήταν: η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για τη σημασία της άσκησης στην προαγωγή της υγείας μέσα από τη διεξαγωγή εκδηλώσεων άσκησης, σε υπαίθριους χώρους με διαδραστικές και βιωματικές πρακτικές εφαρμογές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες www.exerciseforhealth.gr και www.healthykids.gr

Γνώσεις ξένων γλωσσών και πληροφορικής

Ξένες γλώσσες

 • Αγγλικά: Άριστη γνώση (Proficiency).
 • Γαλλικά: Καλή γνώση (Delf).

Γνώσεις πηροφορικής

 • ECDL.
 • Πολύ καλή γνώση στατιστικών πακέτων SPSS και Statistica.

Γνώσεις μουσικής

 • 2003: Πτυχίο Αρμονίας (πιάνο, χορωδία, ιστορία και μορφολογία της μουσικής, σολφέζ, θεωρία και διδασκαλία της μουσικής, αντίστιξη).
 • Επεξεργασία και σύνθεση μουσικών κομματιών: Στο πλαίσιο της ενασχόλησής μου με το σχεδιασμό και την εφαρμογή χορευτικών προγραμμάτων άσκησης, έχω ασχοληθεί με την επεξεργασία και σύνθεση μουσικών κομματιών (με τα προγράμματα Virtual DJ και Nero) με στόχο τη ρύθμιση και τον έλεγχο της έντασης (καρδιακής συχνότητας) της αερόβιας άσκησης.

HealthyKids

Η ιστοσελίδα healthykids στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα σχετικά με τη σημασία της άσκησης και της διατροφής στην υγεία μας.

Exercise for Health

Η ιστοσελίδα exerciseforhealth στοχεύει στην προώθηση της άσκησης ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρονίων παθήσεων.           

               

http://www.exerciseforhealth.gr