Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου με χρήση της παρακάτω φόρμας ή να στείλετε απευθείας email στην διεύθυνση kokaratr@pe.uth.gr.
Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε και ταχυδρομικά στην διεύθυνση :

Δρ.Καρατράντου Κωνσταντίνα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού - ΤΕΦΑΑ
Καρυές
42100 - Τρίκαλα