Προπτυχιακή Διδασκαλία

 • 2016-2017: Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με το ΠΔ 407/80 στο αντικείμενο της «Αξιολόγηση της απόδοσης με δοκιμασίες πεδίου».
 • 2016: Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ-ΠΘ στο πλαίσιο του έργου: "Απόκτηση Ακαδημαικής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-MIS: 5001189" στο αντικείμενο της "Άσκησης στις αναπτυξιακές ηλικίες".
 • 2016: Σειρά διαλέξεων στο μάθημα κορμού "Προπονητική" του ΤΕφΑΑ-ΠΘ.
 • 2010-2013: Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με το ΠΔ 407/80 στο αντικείμενο της «Πρακτικής άσκησης στην Καλαθοσφαίριση».
 • 2009-σήμερα: Σειρά διαλέξεων: στα μαθήματα κατεύθυνσης «Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης» και «Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος» και στο μάθημα επιλογής «Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες» του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ.
 • 2012-σήμερα: Σειρά διαλέξεων στο μάθημα ειδίκευσης «Άσκηση σε γυμναστήρια και Διοίκηση του Αθλητισμού» του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ.

Μεταπτυχιακή Διδασκαλία

 • 2017: Διάλεξη με τίτλο «Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης με στόχο την προαγωγή της υγείας» στο πλαίσιο του μαθήματος «Φυσιολογία της Άσκησης» του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ και του τμήματος Ιατρικής του ΠΘ με τίτλο «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση».
 • 2016: Διάλεξη με τίτλο «Ισοκινητική δυναμομετρία και αξιολόγηση» στο πλαίσιο του μαθήματος «Αποκατάσταση μέσω ισοκινητικής δυναμομετρίας» του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο «Άσκηση και υγεία» του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ.
 • 2016-2017: Διάλεξη με τίτλο «Αξιολόγηση της δύναμης και της ισχύος» στο πλαίσιο του μαθήματος «Εργομετρική αξιολόγηση της ανθρώπινης απόδοσης» του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο «Ανθρώπινη απόδοση και υγεία» του ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ και του ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ, Σερρών.
 • 2015: Διάλεξη με τίτλο «Συνδυαστικά προγράμματα άσκησης με στόχο την προαγωγή της υγείας» στο πλαίσιο του μαθήματος «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης σε προγράμματα άσκησης και υγείας» του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο «Ανθρώπινη απόδοση και υγεία» του ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ και του ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ, Σερρών.

Σεμινάρια

 • 2015: Σειρά διαλέξεων στα μαθήματα «Προπονητικής» και «Εργομετρίας» στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Διπλή σταδιοδρομία αθλητών/τριών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».

HealthyKids

Η ιστοσελίδα healthykids στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα σχετικά με τη σημασία της άσκησης και της διατροφής στην υγεία μας.


Exercise for Health

Η ιστοσελίδα exerciseforhealth στοχεύει στην προώθηση της άσκησης ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρονίων παθήσεων.           

               

http://www.exerciseforhealth.gr