2018

 • Γαλιατσάτου, Α.Θ., Μπατατόλης, Χ., Καρατράντου,  Κ., Τσιακάρας, Γ., Τσιακάρας, Ν., Ιωακειμίδης,  Π., & Γεροδήμος, Β. (2018). Προφίλ φυσικής κατάστασης σε νεαρές επίλεκτες αθλήτριες ελευθέρας πάλης. Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 16(1): 35-42.

2016

 • Κατσούλα, Χ., Δουβλαντώνης, Χ., Κουτής, Β., Χασιαλής, Α., Καρατράντου, Κ. & Γεροδήμος, Β. (2016). Μέγιστη δύναμη χειρολαβής σε αθλητές κλασσικού αθλητισμού αναπτυξιακών ηλικιών. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 14, 1-10.

2014

 • Καρατράντου, Κ. & Γεροδήμος, Β. (2014). Η επίδραση συνδυαστικών προγραμμάτων αερόβιου χορού, ενδυνάμωσης, κινητικότητας και ισορροπίας στη φυσική κατάσταση και την υγεία ενήλικων ατόμων.Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 12 (3), 234-252.
 • Μπίλιος, Π., Καρατράντου, Κ., Σούλας, Δ., & Γεροδήμος, Β. (2014). Η επίδραση διαφόρων προγραμμάτων άσκησης με ολόσωμη δόνηση στη φυσική κατάσταση ενήλικων ατόμων. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 12 (3):265-286.

2012

 • Καρατράντου, Κ., Γεροδήμος, Β., Αγγελάκου, Μ., Ψύχου, Δ., Παπαδημηρίου, Δ., & Τσιακάρας, Ν. (2012). Επίδραση της αθλητικής δραστηριότητας και της ηλικίας στη μέγιστη δύναμη χειρολαβής. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 10 (3), 17-27.

2011

 • Γεροδήμος, Β., Καρατράντου, Κ., Ψύχου, Δ., Τραπότσης, Σ., Βασιλοπούλου, Θ., & Χριστόπουλος, Ι. (2011). Η άμεση επίδραση της άσκησης με ολόσωμη δόνηση διαφορετικών συχνοτήτων και διαφορετικού εύρους μετατόπισης στην καρδιακή συχνότητα. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 9 (1): 53-63.
 • Σούλας, Δ., Μπίλιος, Π., Γεροδήμος, Β., Καρατράντου, Κ., & Ταξιλδάρης Κ.(2011). Συγκριτική μελέτη δύο περιοδικών προγραμμάτων στη βελτίωση της μέγιστης δύναμης νεαρών σπουδαστών ανώτατου στρατιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 9 (1): 44-52.

2009

 • Πισπιρίκου, Ε., Γεροδήμος, Β., Καρατράντου, Ν., Χάνου, Κ., Παπαϊωάννου, Ε., & Κρίκη, Θ. (2009). Η άμεση επίδραση της άσκησης με ολόσωμη δόνηση στην κατακόρυφη αλτική ικανότητα νεαρών γυναικών. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 7 (2): 161-170.
 • Χάνου Κ., Γεροδήμος Β., Καρατράντου, Ν., Ζήση, Β., Τζιαμούρτας, Α., Τσιόκανος, Α., & Κρίκη, Θ. (2009). Ολόσωμη δόνηση και άσκηση. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 7 (1): 39-56.

2008

 • Καρατράντου Ν., Γεροδήμος Β., Σωτηριάδης Σ., Χάνου Κ., Παπαϊωάννου Ε. (2008). Η άμεση επίδραση της άσκησης με ολόσωμη δόνηση στην κινητικότητα του ισχίου και της οσφυϊκής μοίρας. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 6 (3): 340-347.
 • Κοσμάτος, Γ., Γεροδήμος, Β., Καρατράντου, Ν., Γούδας, Μ. & Τσιόκανος, Α. (2008). Η επίδραση ενός συνδυαστικού προγράμματος καλαθοσφαίρισης και δύναμης με το βάρος του σώματος στην επίδοση έφηβων αθλητών καλαθοσφαίρισης. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 6 (2): 249-256.

HealthyKids

Η ιστοσελίδα healthykids στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα σχετικά με τη σημασία της άσκησης και της διατροφής στην υγεία μας.


Exercise for Health

Η ιστοσελίδα exerciseforhealth στοχεύει στην προώθηση της άσκησης ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρονίων παθήσεων.           

               

http://www.exerciseforhealth.gr