Επιστημονικός υπεύθυνος

 

2021-2022

Επιστημονικός υπεύθυνος σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Exercise and  wellness programs for health promotion: Group and Personal Training» (προϋπολογισμό 14.000 €). 

2018-2021

Επιστημονικός υπεύθυνος σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο «Health-promoting effects of a multicomponent workplace wellness program in sedentary workers - HealPWorkers» που χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) (Κ.Ε.: 5759 και προϋπολογισμό: 180.000 €). 

 

Επιστημονικός συνεργάτης

 

2021

Επιστημονικός συνεργάτης σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Workplace Wellness Programs: Exercise, Nutrition, Ergonomics and Healthy Habits» (Κ.Ε.: 4165.0139 και προϋπολογισμό 6.250€). 

2017-2020

Επιστημονικός συνεργάτης σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Exercise for Health: Group and Personal Training» (Κ.Ε.: 4165.0074 και προϋπολογισμό 15.000€).  

2016-σήμερα

Επιστημονικός συνεργάτης σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο «Summer School: Μαθαίνω μέσα από την κίνηση» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Β Γεροδήμο, Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ (Κ.Ε.:5208 και προυπολογισμό 100.000€). 

2015

Επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Διπλή σταδιοδρομία αθλητών/τριών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Α Κριεμάδη Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Πελοποννήσου(Κ.Ε.: 0240 και προυπολογισμό 1.354.000€).  

2012-2014         

Επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο «Συμμαχία για την Υγεία - Άσκηση, Ανάπτυξη προγραμμάτων άσκησης ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων - παρεμβατικά προγράμματα» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Β Γεροδήμο Επίκουρο Καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ (Κ.Ε.: 4459 και προυπολογισμό 526.300€).

2012-2013         

Επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Προγράμματα Άθλησης για Όλους - Επιστημονική Υποστήριξη» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Α. Κουστέλιο καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ (K.E.:4460 και προυπολογισμό 420.000€).

2013         

Επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «ΠΜΣ Άσκηση και υγεία» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ι. Κουτεντάκη Καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ (Κ.Ε.: 3632).

2011-2012         

Επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο «Μέγιστη δύναμη χειρολαβής σε αθλητες πάλης και καλαθοσφαίρισης αναπτυξιακών ηλικιών» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Β Γεροδήμο Επίκουρο Καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ (Κ.Ε.: 4290.01.03 και προυπολογισμό 6.000€).

2009                    

Επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο «Φυσική Δραστηριότητα & Διατροφικές Συνήθειες Μαθητών Δυτικής Θεσσαλίας» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Β Γεροδήμο Επίκουρο Καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ (Κ.Ε.: 3779 και προυπολογισμό 60.000€).

2008-2009         

Επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο «Χρηματοδότηση Ερευνητικών Δραστηριοτήτων: Εξέταση της άμεσης επίδρασης της άσκησης με ολόσωμη δόνηση στην ικανότητα της κινητικότητας» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Β Γεροδήμο Επίκουρο Καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ (Κ.Ε.: 3744 και προυπολογισμό 4.000€).

2007                    

Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».

HealthyKids

Η ιστοσελίδα healthykids στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα σχετικά με τη σημασία της άσκησης και της διατροφής στην υγεία μας.


Exercise for Health

Η ιστοσελίδα exerciseforhealth στοχεύει στην προώθηση της άσκησης ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρονίων παθήσεων.           

               

http://www.exerciseforhealth.gr