2016

Επιστημονικός συνεργάτης σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο «Summer School: Μαθαίνω μέσα από την κίνηση» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Β Γεροδήμο, Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ (Κ.Ε.:5208 και προυπολογισμό 10.000€). 

2015

Επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Διπλή σταδιοδρομία αθλητών/τριών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Α Κριεμάδη Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Πελοποννήσου(Κ.Ε.: 0240 και προυπολογισμό 1.354.000€).  

2012-2014         

Επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο «Συμμαχία για την Υγεία - Άσκηση, Ανάπτυξη προγραμμάτων άσκησης ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων - παρεμβατικά προγράμματα» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Β Γεροδήμο Επίκουρο Καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ (Κ.Ε.: 4459 και προυπολογισμό 526.300€).

2012-2013         

Επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Προγράμματα Άθλησης για Όλους - Επιστημονική Υποστήριξη» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Α. Κουστέλιο καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ (K.E.:4460 και προυπολογισμό 420.000€).

2013         

Επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «ΠΜΣ Άσκηση και υγεία» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ι. Κουτεντάκη Καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ (Κ.Ε.: 3632).

2011-2012         

Επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο «Μέγιστη δύναμη χειρολαβής σε αθλητες πάλης και καλαθοσφαίρισης αναπτυξιακών ηλικιών» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Β Γεροδήμο Επίκουρο Καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ (Κ.Ε.: 4290.01.03 και προυπολογισμό 6.000€).

2009                    

Επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο «Φυσική Δραστηριότητα & Διατροφικές Συνήθειες Μαθητών Δυτικής Θεσσαλίας» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Β Γεροδήμο Επίκουρο Καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ (Κ.Ε.: 3779 και προυπολογισμό 60.000€).

2008-2009         

Επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ-ΠΘ με τίτλο «Χρηματοδότηση Ερευνητικών Δραστηριοτήτων: Εξέταση της άμεσης επίδρασης της άσκησης με ολόσωμη δόνηση στην ικανότητα της κινητικότητας» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Β Γεροδήμο Επίκουρο Καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ (Κ.Ε.: 3744 και προυπολογισμό 4.000€).

2007                    

Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».

HealthyKids

Η ιστοσελίδα healthykids στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα σχετικά με τη σημασία της άσκησης και της διατροφής στην υγεία μας.


Exercise for Health

Η ιστοσελίδα exerciseforhealth στοχεύει στην προώθηση της άσκησης ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρονίων παθήσεων.           

               

http://www.exerciseforhealth.gr