2012

  • Παπαδημητρίου, Δ., Ζουρνατζή, Ε., Μπαλάς, Χ., Μελισσοπούλου, Α., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2012). Προσήλωση ελλήνων μαθητών στη μεσογειακή διατροφή: Επίδραση της ηλικίας και του επιπέδου παχυσαρκίας. Πρακτικά από το 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 8-11.

2007

  • Σταύρου Β., Καρατράντου Κ., Βουτσελάς Β., Σταύρου Στ. (2007). Η επίδραση της θερμοκρασίας του νερού στην ευκινησία των άνω άκρων σε κολυμβητές-τριες ηλικίας 12 ετών. Πρακτικά από το 15ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,245-248.

HealthyKids

Η ιστοσελίδα healthykids στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα σχετικά με τη σημασία της άσκησης και της διατροφής στην υγεία μας.


Exercise for Health

Η ιστοσελίδα exerciseforhealth στοχεύει στην προώθηση της άσκησης ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρονίων παθήσεων.           

               

http://www.exerciseforhealth.gr