2019

 • Καρατράντου K., Μελισσοπούλου Α., Μανούρας Ν., Βασιλοπούλου Θ., Γρίβας Γ., Θεοδωράκης Γ. & Γεροδήμος Β. (2019). Εργασιακός αθλητισμός: πιλοτική εφαρμογή ενός πολυπαραγοντικού προγράμματος άσκησης και ευεξίας σε άτομα που κάνουν καθιστική εργασία (HealPWorkers).9οΣυνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης, Θεσσαλονίκη.
 • Καρατράντου K., Μανούρας Ν., Μελισσοπούλου Α., Βασιλοπούλου Θ., Γρίβας Γ., Θεοδωράκης Γ. & Γεροδήμος Β. (2019). Έλεγχος αξιοπιστίας και αξιολόγηση επιλεγμένων δεικτών υγείας και φυσικής κατάστασης σε εργαζόμενους με καθιστική εργασία. 9οΣυνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης, Θεσσαλονίκη.
 • Καρατράντου K. & Γεροδήμος Β. (2019). Σύγκριση της επίδρασης ενός σειριακού και ενός εναλλασσόμενου συνδυαστικού προγράμματος άσκησης στη φυσική κατάσταση και την υγειά μεσήλικων γυναικών. 9οΣυνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης, Θεσσαλονίκη.
 • Παπαβασιλείου Θ., Καρατράντου Κ. & Γεροδήμος Β. (2019). Η επίδραση ενός μουσικοκινητικού προγράμματος άσκησης, με τη χρήση καρέκλας, σε επιλεγμένους δείκτες υγείας και φυσικής κατάστασης μεσήλικων γυναικών. 9οΣυνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης, Θεσσαλονίκη.
 • Χασιώτη Π., Καρατράντου Κ. & Γεροδήμος Β. (2019). Η επίδραση ενός προγράμματος εκμάθησης κολύμβησης στην υδροβιότητα μαθητών δημοτικού. 9οΣυνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης, Θεσσαλονίκη.
 • Kostoulas I., Kounalakis S., Toubekis A., Kaniadakis A., Karagiannis A., Mavraganis D., Karatrantou K. & Gerodimos V. (2019). The Effect of a Combat Swimming Training Program on Swimming Performance. 9th Greek Conference of Biochemistry and Physiology of Exercise, Thessaloniki.
 • Kostoulas I., Kounalakis S., Toubekis A., Karagiannis A., Kaniadakis A., Mavraganis D., Karatrantou K. & Gerodimos V. (2019). The Effect of a Combat Swimming Training Program on 1000-m Combat Swimming and Shooting Performance.9th Greek Conference of Biochemistry and Physiology of Exercise, Thessaloniki.
 • Χασιώτη Π., Καρατράντου Κ., Βαρβέρη Δ., & Γεροδήμος Β. (2019). Η αξιοπιστία ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της υδροβιότητας σε μαθητές τρίτης δημοτικού. 22ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
 • Μανούρας Ν., Ψωμάς Δ., Πηγουνάκης Θ., Μπαλτιμάς Α., Σούλας Ε., Καρατράντου Κ. & Γεροδήμος Β. (2019). Η αξιοπιστία της δοκιμασίας της ταχύτητας 30 μέτρων με και χωρίς χειρισμό της μπάλας σε νεαρούς ποδοσφαιριστές.3o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη.
 • Μανούρας Ν., Μπαλτιμάς Α., Ψωμάς Δ., Πηγουνάκης Θ., Παπαδόπουλος Χ., Καρατράντου Κ. & Γεροδήμος Β. (2019). Η επίδραση ενός εναλλασσόμενου συνδυαστικού προγράμματος προπόνησης στη φυσική κατάσταση νεαρών ποδοσφαιριστών. 3o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη.

2018

 • Μανούρας Ν., Κουβαράκης Π., Καρατράντου Κ., Κρεμμυδιώτης Κ., Παπανικολαόυ Ζ., & Γεροδήμος Β. (2018). Σύγκριση της αποτελεσματικότητας της κατακόρυφης και της οριζόντιας πλειομετρικής προπόνησης στην ταχύτητα, την αλτική ικανότητα και την ευκινησία νεαρών ποδοσφαιριστών. 26ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Μπατατόλης X.,  Καρατράντου K.,  Παπαβασιλείου Θ.,  Παπαζέτη Κ.,  Ιωακειμίδης Π. &  Γεροδήμος, Β. (2018). Αξιολόγηση επιλεγμένων δεικτών υγείας και φυσικής κατάστασης μεσήλικων γυναικών. 21ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
 • Χασιώτη Π., Κρομμύδας Χ., Καρατράντου Κ., Κουτσιώρας Ι., & Γεροδήμος Β. (2018). Η επίδραση του προγράμματος εκμάθησης κολύμβησης, στα δημοτικά σχολεία, στην ευχαρίστηση μαθητών και μαθητριών. 21ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.

2017

 • Μάχος Χ., Θεοφιλίδης Γ., Καρατράντου Κ., & Γεροδήμος Β. (2017). Διαλειμματική προπόνηση κολύμβησης σε ρυθμό αγώνα: Η επίδραση της διάρκειας του διαλείμματος στα κινηματικά χαρακτηριστικά και στη συγκέντρωση γαλακτικού οξέος.  7ο Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης.
 • Μπαλτιμάς Α., Καραγκούνης Α., Μανούρας Ν., Καρατράντου Κ., Φαμίσης Κ., & Γεροδήμος Β. (2017). Ισοκινητική αξιολόγηση ισχίου: Αξιοπιστία μέτρησης. 25ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Μπαλτιμάς Α., Καραγκούνης Α., Μανούρας Ν., Καρατράντου Κ., Φαμίσης Κ., & Γεροδήμος Β. (2017). Η άμεση επίδραση ενός πρωτοκόλλου στατικών διατάσεων σε επιλεγμένους δείκτες φυσικής κατάστασης νεαρών ποδοσφαιριστών. 25ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.

2016

 • Καρατράντου, Κ., Ψύχου, Δ., & Γεροδήμος, Β. (2016). Στατική και δυναμική αξιολόγηση της αντοχής στη δύναμη χειρολαβής: Αξιοπιστία διαφορετικών πρωτοκόλλων. 24ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού, Κομοτηνή.
 • Κατσούλα, Χ., Καρατράντου, Κ., Σαλάγας, Α., Ξαγοράρη, Α., & Γεροδήμος, Β. (2016). Μέγιστη δύναμη χειρολαβής σε αθλητές κλασσικού αθλητισμού αναπτυξιακών ηλικιών. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
 • Ξαγοράρη, Α., Δουβλαντώνης, Χ., Κουτουλάκης, Σ., Κατσούλα, Χ., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2016). Αξιοπιστία ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μέγιστης δύναμης χειρολαβής σε άτομα με νοητική υστέρηση. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.

2014

 • Ψύχου, Δ., Τσάρα, Λ., Χαραχούσης, Ο., Τσιακάρας, Ν., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2014). Διαφορές στη μέγιστη δύναμη χειρολαβής μεταξύ παλαιστών και μη αθλούμενων αναπτυξιακών ηλικιών. 17ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
 • Χαντζίκος, Γ., Ζαλαβράς, Α., Ψύχου, Δ., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2014). Επίδραση της ηλικίας και του φύλου σε επιλεγμένες ικανότητες της φυσικής κατάστασης. 22ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Χαραχούσης, Ο., Χαντζίκος, Γ., Ψύχου, Δ., Γρίβας, Γ., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2014). Σχέση ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και μέγιστης δύναμης χειρολαβής νεαρών κολυμβητών. 17ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.

2013

 • Τσάρα, Λ., Χαντζίκος, Γ., Χαραχούσης, Ο., Παπαβασιλόπουλος, Γ., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β (2013). Η αξιοπιστία ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μέγιστης ισομετρικής δύναμης χειρολαβής σε αθλητές καλαθοσφαίρισης. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θεσσαλονίκη.
 • Ψύχου, Δ., Τσάρα, Λ., Μπαλάς, Χ., Χαντζίκος Γ., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β (2013). Προσήλωση νεαρών ανδρών και γυναικών στο πρότυπο της μεσογειακής διατροφής. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού, Θεσσαλονίκη.

2012

 • Αγγελάκου, M., Ψύχου, Δ., Καρατράντου, Κ., Τσιακάρας, Ν., Παπαδημητρίου, Δ., & Γεροδήμος, Β. (2012). Η αξιοπιστία ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μέγιστης ισομετρικής δύναμης χειρολαβής σε εφήβους παλαιστές. 5ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβιομηχανικής, Θεσσαλονίκη.
 • Ψύχου, Δ., Αγγελάκου, M., Καρατράντου, Κ., Κρίκη, Θ., Παπαιωάννου, Ε., & Γεροδήμος,Β. (2012). Η άμεση επίδραση της ολόσωμης δόνησης στην κινητικότητα και την κατακόρυφη αλτικότητα. Ο ρόλος της γωνίας του γόνατος στη στάση πάνω στην πλατφόρμα.5ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβιομηχανικής, Θεσσαλονίκη.
 • Καρατράντου, Κ., Χάνου, Κ., Βασιλοπούλου, Θ., Κρίκη, Θ., Παπαιωάννου, Ε., & Γεροδήμος, Β. (2012). Η άμεση επίδραση της άσκησης με ολόσωμη δόνηση, διαφορετικών σετ, στην κινητικότητα και την κατακόρυφη αλτικότητα. 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή-1ο Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Προπονητικής, Κομοτηνή.
 • Γεροδήμος, Β., Καρατράντου, Κ., Τσιακάρας, Ν., Σωτηριάδης, Σ., & Παπαδημητρίου, Δ. (2012). Διαφορές στη μέγιστη δύναμη χειρολαβής μεταξύ καλαθοσφαιριστών και μη αθλούμενων αναπτυξιακών ηλικιών. 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή-1ο Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Προπονητικής, Κομοτηνή.
 • Ρούσσος, Α., Καρατράντου, Κ., Βασιλοπούλου, Θ., Χάνου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2012). Η άμεση επίδραση της άσκησης, με αμφίπλευρη και κατακόρυφη ολόσωμη δόνηση, στην κινητικότητα και την κατακόρυφη αλτικότητα. 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή-1ο Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Προπονητικής, Κομοτηνή.
 • Παπαδημητρίου, Δ., Ζουρνατζή, Ε., Μπαλάς, Χ., Μελισσοπούλου, Α., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2012). Προσήλωση ελλήνων μαθητών στη μεσογειακή διατροφή: Επίδραση της ηλικίας και του επιπέδου παχυσαρκίας. 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.

2011

 • Καρατράντου, Κ., Γεροδήμος, Β., Ζαφειρίδης, Α., & Τσιόκανος, Α. (2011). Η επίδραση ενός βραχύχρονου προγράμματος άσκησης με ολόσωμη δόνηση στην κινητικότητα, τη δύναμη και την ισχύ νεαρών γυναικών. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Γεροδήμος, Β., Καρατράντου, Κ., Βασιλοπούλου, Θ., & Τραπότσης, Σ. (2011). Η άμεση επίδραση της άσκησης με ολόσωμη δόνηση διαφορετικών συχνοτήτων και διαφορετικού εύρους μετατόπισης στην καρδιακή συχνότητα. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Χάνου, Κ., Καρατράντου, Κ., Γεροδήμος, Β., Τζιαμούρτας, Α., & Τσιόκανος Α. (2011). Η επίδραση της άσκησης με ολόσωμη δόνηση στη δύναμη και την ισχύ  μεσήλικων γυναικών.19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Κούσουλα Δ. , Δίπλα Κ., Γεροδήμος Β., Καρατράντου Κ., Παπαδόπουλος Σ., Νικολαΐδης Μ., & Βράμπας Ι. (2011). Αιμοδυναμικές αποκρίσεις κατα τη συνεχόμενη άσκηση με ολόσωμη  δόνηση σε υγιείς φυσιολογικές και παχύσαρκες γυναίκες. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Πούλιος Α. , Ντίνα Μ., Καρατράντου Κ., Οικονόμου Δ., Πασχάλης Β., Θεοδώρου Α.,  Τσιμέας Π., Τζιαμούρτας Α., & Τσιόκανος Α. (2011). Η επίδραση της άσκησης με διάδρομο αρνητικής πίεσης στη σύσταση σώματος και σε αιματολογικούς-λιπιδαιμικούς δείκτες νεαρών παχύσρακων γυναικών. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Χάνου, Κ., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2011). Η επίδραση της άσκησης με ολόσωμη δόνηση στη δυναμική ισορροπία και την αερόβια ικανότητα μεσήλικων γυναικών. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.

2010

 • Κούσουλα Δ., Δίπλα Κ., Ζαφειρίδης Α., Γεροδήμος Β., Καρατράντου Κ., Παπαδόπουλος Σ., & Βράμπας Ι. (2010). Οξείες καρδιαγγειακές αποκρίσεις κατά τη συνεχόμενη άσκηση με ολόσωμη δόνηση σε γυναίκες. 18ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Κούσουλα Δ., Δίπλα Κ., Γεροδήμος Β., Καρατράντου Κ., Παπαδόπουλος Σ., Ζαφειρίδης Α., & Βράμπας Ι. (2010). Οξείες αποκρίσεις της αρτηριακής πίεσης κατά τη συνεχόμενη άσκηση σε πλατφόρμα ολόσωμης δόνησης σε γυναίκες. 18ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Αθανασίου Χ., Καλαμπούκας Γ., Καρατράντου Κ., Τραπότσης Σ, & Γεροδήμος Β. (2010). Σχέση επιλεγμένων ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και μέγιστης δύναμης χειρολαβής νεαρών παλαιστών.11ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Αθλητιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Βέροια.
 • Αθανασίου Χ, Καρατράντου Κ, Τραπότσης Σ, Τσιακάρας Ν, & Γεροδήμος Β. (2010). Ισομετρική ροπή δύναμης εκτεινόντων και καμπτήρων μυών της άρθρωσης του γόνατος νεαρών φυσικά δραστήριων γυναικών. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.

2009

 • Karatrantou N, Vasilopoulou T, & Gerodimos V. (2009). The acute effects of different whole-body vibration frequencies on flexibility and vertical jumping ability. 11th International Conference of Sport Kinetics, Halkidiki.
 • Gerodimos V. & Karatrantou N. (2009). The acute effects of different whole-body vibration amplitudes on flexibility and vertical jumping ability. 11th International Conference of Sport Kinetics, Halkidiki.
 • Παπαϊωάννου Ε., Γεροδήμος Β., Βασιλοπούλου Θ., Καρατράντου Ν., & Πισπιρίκου Ε. (2009). Η άμεση επίδραση της άσκησης με ολόσωμη δόνηση υψηλής συχνότητας στην κινητικότητα. 17ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.

2008

 • Καρατράντου Ν, Σωτηριάδης Σ, Γεροδήμος Β, & Χάνου Κ. (2008). Η αξιοπιστία ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μέγιστης ισομετρικής δύναμης χειρολαβής παλαιστών παιδικής ηλικίας. 16ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Καρατράντου Ν, Γεροδήμος Β, Σωτηριάδης Σ, & Χάνου Κ. (2008). Η άμεση επίδραση της ολόσωμης δόνησης στην κινητικότητα. 16ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Πισπιρίκου Ε, Καρατράντου Ν, Σωτηριάδης Σ, Χάνου Κ, & Γεροδήμος Β. (2008). Η άμεση επίδραση της ολόσωμης δόνησης στην κατακόρυφη αλτική ικανότητα νεαρών γυναικών. 16ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Δίκαρου Κ, Καρατράντου Ν, Χάνου Κ, & Γεροδήμος Β. (2008). Η άσκηση με δόνηση στην τρίτη ηλικία. 16ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Δίκαρου Κ, Καρατράντου Ν, Σωτηριάδης Σ, Χάνου Κ, & Τζήμας Γ. (2008). Η επίδραση της ηλικίας στην κατακόρυφη αλτική ικανότητα νεαρών κοριτσιών. 16ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Πισπιρίκου Ε, Καρατράντου Κ, Σωτηριάδης Σ, & Τζήμας Γ. (2008). Σχέση σωματικής μάζας και αναστήματος με την κατακόρυφη αλτικότητα μη αθλούμενων αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 11 έως 15 ετών. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
 • Πισπιρίκου Ε, Δίκαρου Κ, Καρατράντου Κ, Σωτηριάδης Σ, & Τζήμας Γ. (2008). Η επίδραση της ηλικίας στην κατακόρυφη αλτική ικανότητα μη αθλούμενων αγοριών ηλικίας 11 έως 15 ετών. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.

2007

 • Καρατράντου Κ, Σταύρου Β, & Βουτσελάς Β. (2007). Η επίδραση της προπόνησης στην αερόβια ικανότητα παιδιών προεφηβικής ηλικίας. 15ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Καρατράντου Κ, Σταύρου Β, & Βουτσελάς Β. (2007). Διαφορά στην αερόβια ικανότητα μεταξύ των δύο φύλων στην προεφηβική ηλικία. 15ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Σταύρου Β, Καρατράντου Κ, Βουτσελάς Β, & Σταύρου Σ. (2007). Η επίδραση της θερμοκρασίας του νερού στην ευκινησία των άνω άκρων σε κολυμβητές-τριες ηλικίας 12 ετών. 15ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Σταύρου Β, Καρατράντου Κ, Βουτσελάς Β, & Σταύρου Σ. (2007). Ανάλυση των 200m επιφάνειας τεχνικής κολύμβησης. 15ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.

HealthyKids

Η ιστοσελίδα healthykids στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα σχετικά με τη σημασία της άσκησης και της διατροφής στην υγεία μας.


Exercise for Health

Η ιστοσελίδα exerciseforhealth στοχεύει στην προώθηση της άσκησης ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρονίων παθήσεων.           

               

http://www.exerciseforhealth.gr