2016

 • Καρατράντου, Κ., Ψύχου, Δ., & Γεροδήμος, Β. (2016). Στατική και δυναμική αξιολόγηση της αντοχής στη δύναμη χειρολαβής: Αξιοπιστία διαφορετικών πρωτοκόλλων. 24ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού, Κομοτηνή.
 • Κατσούλα, Χ., Καρατράντου, Κ., Σαλάγας, Α., Ξαγοράρη, Α., & Γεροδήμος, Β. (2016). Μέγιστη δύναμη χειρολαβής σε αθλητές κλασσικού αθλητισμού αναπτυξιακών ηλικιών. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
 • Ξαγοράρη, Α., Δουβλαντώνης, Χ., Κουτουλάκης, Σ., Κατσούλα, Χ., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2016). Αξιοπιστία ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μέγιστης δύναμης χειρολαβής σε άτομα με νοητική υστέρηση. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.

2014

 • Ψύχου, Δ., Τσάρα, Λ., Χαραχούσης, Ο., Τσιακάρας, Ν., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2014). Διαφορές στη μέγιστη δύναμη χειρολαβής μεταξύ παλαιστών και μη αθλούμενων αναπτυξιακών ηλικιών. 17ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
 • Χαντζίκος, Γ., Ζαλαβράς, Α., Ψύχου, Δ., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2014). Επίδραση της ηλικίας και του φύλου σε επιλεγμένες ικανότητες της φυσικής κατάστασης. 22ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Χαραχούσης, Ο., Χαντζίκος, Γ., Ψύχου, Δ., Γρίβας, Γ., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2014). Σχέση ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και μέγιστης δύναμης χειρολαβής νεαρών κολυμβητών. 17ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.

2013

 • Τσάρα, Λ., Χαντζίκος, Γ., Χαραχούσης, Ο., Παπαβασιλόπουλος, Γ., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β (2013). Η αξιοπιστία ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μέγιστης ισομετρικής δύναμης χειρολαβής σε αθλητές καλαθοσφαίρισης. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θεσσαλονίκη.
 • Ψύχου, Δ., Τσάρα, Λ., Μπαλάς, Χ., Χαντζίκος Γ., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β (2013). Προσήλωση νεαρών ανδρών και γυναικών στο πρότυπο της μεσογειακής διατροφής. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού, Θεσσαλονίκη.

2012

 • Αγγελάκου, M., Ψύχου, Δ., Καρατράντου, Κ., Τσιακάρας, Ν., Παπαδημητρίου, Δ., & Γεροδήμος, Β. (2012). Η αξιοπιστία ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μέγιστης ισομετρικής δύναμης χειρολαβής σε εφήβους παλαιστές. 5ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβιομηχανικής, Θεσσαλονίκη.
 • Ψύχου, Δ., Αγγελάκου, M., Καρατράντου, Κ., Κρίκη, Θ., Παπαιωάννου, Ε., & Γεροδήμος,Β. (2012). Η άμεση επίδραση της ολόσωμης δόνησης στην κινητικότητα και την κατακόρυφη αλτικότητα. Ο ρόλος της γωνίας του γόνατος στη στάση πάνω στην πλατφόρμα.5ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβιομηχανικής, Θεσσαλονίκη.
 • Καρατράντου, Κ., Χάνου, Κ., Βασιλοπούλου, Θ., Κρίκη, Θ., Παπαιωάννου, Ε., & Γεροδήμος, Β. (2012). Η άμεση επίδραση της άσκησης με ολόσωμη δόνηση, διαφορετικών σετ, στην κινητικότητα και την κατακόρυφη αλτικότητα. 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή-1ο Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Προπονητικής, Κομοτηνή.
 • Γεροδήμος, Β., Καρατράντου, Κ., Τσιακάρας, Ν., Σωτηριάδης, Σ., & Παπαδημητρίου, Δ. (2012). Διαφορές στη μέγιστη δύναμη χειρολαβής μεταξύ καλαθοσφαιριστών και μη αθλούμενων αναπτυξιακών ηλικιών. 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή-1ο Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Προπονητικής, Κομοτηνή.
 • Ρούσσος, Α., Καρατράντου, Κ., Βασιλοπούλου, Θ., Χάνου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2012). Η άμεση επίδραση της άσκησης, με αμφίπλευρη και κατακόρυφη ολόσωμη δόνηση, στην κινητικότητα και την κατακόρυφη αλτικότητα. 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή-1ο Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Προπονητικής, Κομοτηνή.
 • Παπαδημητρίου, Δ., Ζουρνατζή, Ε., Μπαλάς, Χ., Μελισσοπούλου, Α., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2012). Προσήλωση ελλήνων μαθητών στη μεσογειακή διατροφή: Επίδραση της ηλικίας και του επιπέδου παχυσαρκίας. 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.

2011

 • Καρατράντου, Κ., Γεροδήμος, Β., Ζαφειρίδης, Α., & Τσιόκανος, Α. (2011). Η επίδραση ενός βραχύχρονου προγράμματος άσκησης με ολόσωμη δόνηση στην κινητικότητα, τη δύναμη και την ισχύ νεαρών γυναικών. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Γεροδήμος, Β., Καρατράντου, Κ., Βασιλοπούλου, Θ., & Τραπότσης, Σ. (2011). Η άμεση επίδραση της άσκησης με ολόσωμη δόνηση διαφορετικών συχνοτήτων και διαφορετικού εύρους μετατόπισης στην καρδιακή συχνότητα. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Χάνου, Κ., Καρατράντου, Κ., Γεροδήμος, Β., Τζιαμούρτας, Α., & Τσιόκανος Α. (2011). Η επίδραση της άσκησης με ολόσωμη δόνηση στη δύναμη και την ισχύ  μεσήλικων γυναικών.19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Κούσουλα Δ. , Δίπλα Κ., Γεροδήμος Β., Καρατράντου Κ., Παπαδόπουλος Σ., Νικολαΐδης Μ., & Βράμπας Ι. (2011). Αιμοδυναμικές αποκρίσεις κατα τη συνεχόμενη άσκηση με ολόσωμη  δόνηση σε υγιείς φυσιολογικές και παχύσαρκες γυναίκες. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Πούλιος Α. , Ντίνα Μ., Καρατράντου Κ., Οικονόμου Δ., Πασχάλης Β., Θεοδώρου Α.,  Τσιμέας Π., Τζιαμούρτας Α., & Τσιόκανος Α. (2011). Η επίδραση της άσκησης με διάδρομο αρνητικής πίεσης στη σύσταση σώματος και σε αιματολογικούς-λιπιδαιμικούς δείκτες νεαρών παχύσρακων γυναικών. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Χάνου, Κ., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2011). Η επίδραση της άσκησης με ολόσωμη δόνηση στη δυναμική ισορροπία και την αερόβια ικανότητα μεσήλικων γυναικών. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.

2010

 • Κούσουλα Δ., Δίπλα Κ., Ζαφειρίδης Α., Γεροδήμος Β., Καρατράντου Κ., Παπαδόπουλος Σ., & Βράμπας Ι. (2010). Οξείες καρδιαγγειακές αποκρίσεις κατά τη συνεχόμενη άσκηση με ολόσωμη δόνηση σε γυναίκες. 18ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Κούσουλα Δ., Δίπλα Κ., Γεροδήμος Β., Καρατράντου Κ., Παπαδόπουλος Σ., Ζαφειρίδης Α., & Βράμπας Ι. (2010). Οξείες αποκρίσεις της αρτηριακής πίεσης κατά τη συνεχόμενη άσκηση σε πλατφόρμα ολόσωμης δόνησης σε γυναίκες. 18ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Αθανασίου Χ., Καλαμπούκας Γ., Καρατράντου Κ., Τραπότσης Σ, & Γεροδήμος Β. (2010). Σχέση επιλεγμένων ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και μέγιστης δύναμης χειρολαβής νεαρών παλαιστών.11ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Αθλητιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Βέροια.
 • Αθανασίου Χ, Καρατράντου Κ, Τραπότσης Σ, Τσιακάρας Ν, & Γεροδήμος Β. (2010). Ισομετρική ροπή δύναμης εκτεινόντων και καμπτήρων μυών της άρθρωσης του γόνατος νεαρών φυσικά δραστήριων γυναικών. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.

2009

 • Karatrantou N, Vasilopoulou T, & Gerodimos V. (2009). The acute effects of different whole-body vibration frequencies on flexibility and vertical jumping ability. 11th International Conference of Sport Kinetics, Halkidiki.
 • Gerodimos V. & Karatrantou N. (2009). The acute effects of different whole-body vibration amplitudes on flexibility and vertical jumping ability. 11th International Conference of Sport Kinetics, Halkidiki.
 • Παπαϊωάννου Ε., Γεροδήμος Β., Βασιλοπούλου Θ., Καρατράντου Ν., & Πισπιρίκου Ε. (2009). Η άμεση επίδραση της άσκησης με ολόσωμη δόνηση υψηλής συχνότητας στην κινητικότητα. 17ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.

2008

 • Καρατράντου Ν, Σωτηριάδης Σ, Γεροδήμος Β, & Χάνου Κ. (2008). Η αξιοπιστία ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μέγιστης ισομετρικής δύναμης χειρολαβής παλαιστών παιδικής ηλικίας. 16ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Καρατράντου Ν, Γεροδήμος Β, Σωτηριάδης Σ, & Χάνου Κ. (2008). Η άμεση επίδραση της ολόσωμης δόνησης στην κινητικότητα. 16ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Πισπιρίκου Ε, Καρατράντου Ν, Σωτηριάδης Σ, Χάνου Κ, & Γεροδήμος Β. (2008). Η άμεση επίδραση της ολόσωμης δόνησης στην κατακόρυφη αλτική ικανότητα νεαρών γυναικών. 16ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Δίκαρου Κ, Καρατράντου Ν, Χάνου Κ, & Γεροδήμος Β. (2008). Η άσκηση με δόνηση στην τρίτη ηλικία. 16ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Δίκαρου Κ, Καρατράντου Ν, Σωτηριάδης Σ, Χάνου Κ, & Τζήμας Γ. (2008). Η επίδραση της ηλικίας στην κατακόρυφη αλτική ικανότητα νεαρών κοριτσιών. 16ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Πισπιρίκου Ε, Καρατράντου Κ, Σωτηριάδης Σ, & Τζήμας Γ. (2008). Σχέση σωματικής μάζας και αναστήματος με την κατακόρυφη αλτικότητα μη αθλούμενων αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 11 έως 15 ετών. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
 • Πισπιρίκου Ε, Δίκαρου Κ, Καρατράντου Κ, Σωτηριάδης Σ, & Τζήμας Γ. (2008). Η επίδραση της ηλικίας στην κατακόρυφη αλτική ικανότητα μη αθλούμενων αγοριών ηλικίας 11 έως 15 ετών. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.

2007

 • Καρατράντου Κ, Σταύρου Β, & Βουτσελάς Β. (2007). Η επίδραση της προπόνησης στην αερόβια ικανότητα παιδιών προεφηβικής ηλικίας. 15ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Καρατράντου Κ, Σταύρου Β, & Βουτσελάς Β. (2007). Διαφορά στην αερόβια ικανότητα μεταξύ των δύο φύλων στην προεφηβική ηλικία. 15ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Σταύρου Β, Καρατράντου Κ, Βουτσελάς Β, & Σταύρου Σ. (2007). Η επίδραση της θερμοκρασίας του νερού στην ευκινησία των άνω άκρων σε κολυμβητές-τριες ηλικίας 12 ετών. 15ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Σταύρου Β, Καρατράντου Κ, Βουτσελάς Β, & Σταύρου Σ. (2007). Ανάλυση των 200m επιφάνειας τεχνικής κολύμβησης. 15ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.

HealthyKids

Η ιστοσελίδα healthykids στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα σχετικά με τη σημασία της άσκησης και της διατροφής στην υγεία μας.


Exercise for Health

Η ιστοσελίδα exerciseforhealth στοχεύει στην προώθηση της άσκησης ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρονίων παθήσεων.           

               

http://www.exerciseforhealth.gr